ตรวจ สลาก ออม:Aussenpolitische Strategie 2020–2023

Thematische Schwerpunkte 2020-2023
Thematische Schwerpunkte 2020-2023 ? Parlamentsdienste

ตรวจ หวย ลาว เมื่อ คืน,RBF โรดโชว์ จ.ขอนแก่นPTTEP รับรางวัลองค์กรโปร่งใส、“อินทนิล” คว้ารางวัล Best Coffeeตลท. จัดงาน SET in the City 2019ALL โรดโชว์ บล.เอเซีย พลัสบล. Zcom เสิร์ฟข้อเสนอดีๆ ให้นักลงทุนถึงหน้าบ้าน ,JMART เปิดตัว “Jaymart IoT” ครั้งแรกในงาน Thailand Mobile Expo 2019“ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์” เข้าเยี่ยมคารวะปธน.แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์KBANK เปิดตัวเครื่องแลกเงินอัตโนมัติCK ร่วมงานมอบรางวัล “ต้นแบบสัมมาชีพ”BCPG จับมือ “ทีโอที” นำ IoT บริหารจัดการพลังงานสะอาดBBL จัดสัมมนา “ก้าวทันก่อนใคร E-Commerce trends 2019”。 DOD มอบเงินสมทบทุน รพ.เด็กRS ตั้ง “จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล” นั่งเป็นกรรมการคนใหม่รมช.คมนาคมเยี่ยมโครงการพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่อง ”การบินไทย”PTTEP รับรางวัลองค์กรโปร่งใส。

THAI ผนึก “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ” พัฒนาบุคลากรKTC จับมือ “ยูเนี่ยนเพย์” มอบโชครับเทศกาลปีใหม่EKH มอบอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร,SONIC เปิดบ้านต้อนรับนักวิเคราะห์ KTC ร่วมเปิดตัวรองเท้าวิ่ง ASICS NOVABLASTLIT ร่วมงาน “FINANSIA Investment Conference 2020”“ขอนแก่น” จับมือ “ซีพีเอฟ” อบรมผู้เลี้ยงหมูรายย่อย สร้างภูมิคุ้มกัน ASF,SUPER ร่วมงาน “Opportunity Day”MAJOR ผนึก ซันโทรี่ เป๊ปซี่-อิออน ธนสินทรัพย์จัดงาน “JAMNIME FESTIVAL”,SABINA เปิดแคมเปญ 11.11 SHOPPING FESTIVAL“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” เซ็น MOU “เอสทีเอ็น แอนด์ ทีอีซี”THAI เปิดเส้นทางสู่เซนได ดีเดย์ 29 ต.ค.นี้ALL ร่วมงาน Opportunity DayTQM จัดงาน 1st Trading day ,DEMCO พบผู้ลงทุนงาน “Opportunity Day”ฟื้น IFECBRR ได้ฤกษ์เปิดหีบอ้อย ฤดูการผลิต 2561/62AWC แถลงความพร้อมขาย IPO。

Jeweils zu Beginn einer Legislatur legt das EDA dem Bundesrat eine aussenpolitische Strategie vor. Diese legt die Schwerpunkte und aussenpolitischen Priorit?ten für die n?chsten vier Jahre fest.?

Die aussenpolitische Strategie 2020–2023 erm?glicht es dem Bundesrat, seine etablierte Aussenpolitik weiterzuführen und gleichzeitig flexibel auf Ver?nderungen in der Welt zu reagieren. Sie baut auf Konstanz, Vertrauen und Tradition und bietet mit neuen Akzenten angemessene Instrumente für den Umgang mit sich ver?ndernden globalen Parametern. Die Strategie soll dazu beitragen, die Koh?renz in der schweizerischen Aussenpolitik zu st?rken.

Die thematischen Schwerpunkte 2020–2023 sind:

  • Frieden und Sicherheit:

Die Schweiz setzt sich angesichts des volatilen internationalen Umfeld als Brückerbauerin für eine friedliche und sichere Welt ein, die ein Leben ohne Furcht und Not, den Schutz der Menschenrechte sowie wirtschaftliche Prosperit?t erm?glicht. Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit bilden das Fundament für Wohlstand und nachhaltige Entwicklung. Die Aussenpolitik st?rkt dieses Fundament. Sie setzt dabei auf die bew?hrten Instrumente der Guten Dienste, der Sicherheits-, Menschenrechts- und Migrationspolitik, und des humanit?ren Engagements und sowie auf die Wissenschaftsdiplomatie.

Im Vordergrund stehen die Kandidatur und der Einsitz 2023–2024 im UNO-Sicherheitsrat.

  • Wohlstand:

Die Schweiz f?rdert ihren Wohlstand nachhaltig und legt damit die Grundlage für den Erhalt ihrer hohen Lebensqualit?t. Sie setzt sich für eine regelbasierte Weltwirtschaftsordnung und für ein funktionierendes Finanzsystem ein und belegt auch künftig in Bildung, Forschung und Innovation eine Spitzenposition. Sie sichert der Wirtschaft den Zugang zu internationalen M?rkten und leistet durch ihre Entwicklungszusammenarbeit einen solidarischen Beitrag zum Wohlstand in der Welt.

Im Vordergrund stehen die Konsolidierung und die Weiterentwicklung des bilateralen Wegs mit der EU.

  • Nachhaltigkeit:

Im Rahmen der Agenda 2030 strebt die Schweiz eine nachhaltige Entwicklung an, welche die drei Dimensionen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft gleichermassen berücksichtigt. Sie hat dafür in der Bundesverwaltung die entsprechenden Strukturen geschaffen und arbeitet national und international mit allen relevanten Akteuren zusammen, um den Schutz der Umwelt und die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen sowie eine nachhaltige wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung zu f?rdern.

Zentral sind die Umsetzung der Agenda 2030 sowie der globale Klima- und Umweltschutz.

  • Digitalisierung:

Die Schweiz sch?rft ihr Profil in den globalen Bestrebungen, die Gouvernanz der Digitalisierung zu festigen. Sie entwickelt ihre Digitalaussenpolitik weiter und positioniert Genf als führenden Standort der Digitalisierungs- und Technologiedebatten. In ihrer Digitalaussenpolitik setzt sie sich für den Einbezug aller betroffenen Akteure ein. Sie tr?gt zu neuen L?sungsans?tzen bei und verfolgt das Ziel eines offenen und sicheren digitalen Raums, der sich auf das V?lkerrecht stützt und die Menschen mit ihren Bedürfnissen ins Zentrum stellt. 

Die Schweiz sch?rft ihr aussenpolitisches Profil in der internationalen Gouvernanz der Digitalisierung und st?rkt Genf als global führenden Hub.

Ausgehend von diesen Schwerpunkten definiert die Strategie Ziele für die Aussenpolitik der Schweiz in den verschiedenen Regionen der Welt, mit einem besonderen Augenmerk auf Europa.